HeArt Workx ProductionsHoe werken wij?

Voor het maken van een video hebben wij onze eigen werkwijze die transparant, duidelijk en gestructureerd is. Als klant houden wij je altijd op de hoogte waar we zijn en wanneer we de volgende stap nemen. Wij werken dus met 10 stappen:

STAP 1. ORIËNTEREND GESPREK BIJ DE KLANT

Het begint bij de klant door een kosteloos oriënterend gesprek te hebben over de wensen, behoeften en eisen die een hij of zij heeft over de uiteindelijke video. Wij gaan vragen stellen zodat we een goed inzicht krijgen van wat de klant wil. En op basis waarvan wij weer verder kunnen met stap 2 in het proces.

STAP 2. BRAINSTORMSESSIE MET OF ZONDER KLANT

Afhankelijk van de omstandigheden gaan we een brainstormsessie doen met of zonder de klant, vaak afhankelijk van wat de klant zelf wenst. In deze brainstormsessie komen we tot ideeën die we gaan gebruiken om te komen tot een voorlopig script én gaan we in kaart brengen wat we denken nodig te hebben om een goede offerte te kunnen maken.

STAP 3. VOORSTEL SCRIPT EN OFFERTE

Onze ideeën komen in een voorstel script en met de offerte bieden we die aan, aan de klant. Vanzelfsprekend zullen we hiervoor een afspraak inplannen zodat we ons voorstel kunnen toelichten indien mogelijk en horen we ook of er nog aanpassingen nodig zijn. Wanneer de klant akkoord gaat met het script en de offerte gaan we weer aan de slag om de volgende stap te zetten.

STAP 4. DEFINITIEF SCRIPT MET SHOTLIST

Alles wordt nu in een definitief script  gezet en op basis daarvan maken we een shotlist. Dit is voor ons een soort ‘routeplanner’ waarin we aangeven wat we willen filmen, waar, hoe, met welke apparatuur, mensen, etc. Zodra dit proces klaar is gaan we weer contact opnemen met de klant voor stap 5.

STAP 5. PLANNING OPNAME DAG(EN)

We gaan met de klant een planning maken wanneer de opname dag(en) gaat/gaan plaatsvinden. Het is noodzakelijk dat alles goed is geregeld en dat iedereen die bij dit proces is betrokken wordt ingelicht en dat iedereen exact weet wat de bedoeling is.

STAP 6. OPNAME DAG(EN)

De dag van de opname zorgen wij dat we alles goed hebben voorbereid, dat alle apparatuur die nodig is, is ingepakt. Op de locatie(s) gaan we zorgen dat de filmset wordt opgebouwd en dat iedereen die betrokken is, ook aanwezig is. Als alles is opgezet wordt de apparatuur getest, proefopnames gemaakt van video en audio en alles in orde is dan worden de opnames gedaan. Het is fantastisch wanneer alles in één keer kan worden opgenomen maar bijna altijd lukt dat niet. Het is overigens ook niet verstandig, daarom doen we alles minimaal 3x vooral wanneer het gaat om gesprekken. We willen voorkomen dat iemand hakkelend, stotterend en zoekend naar woorden op beeld en geluid komt in de video. Het hoeft niet altijd perfect te zijn, het belangrijkste is dat het duidelijk en geloofwaardig is. Dit betekent dat er zo een paar uur verder bent en dat is ook iets wat we vooraf heel duidelijk communiceren met onze klanten. Wij willen gaan voor het beste en dat betekent vaak dat je daar langer mee bezig bent.

STAP 7. NABEWERKING VIDEO EN AUDIO

Dit is voor ons de meest intensieve stap waarin alle beelden en de audio bij elkaar gaan komen en worden getransformeerd tot de video waar onze klanten blij en tevreden mee zijn. Dit proces kan, afhankelijk van de duur van de video, een redelijke tijd in beslag nemen. Er wordt altijd een tijdsindicatie meegegeven en wanneer er sprake is van een deadline dan zorgen we er altijd voor dat deze wordt gehaald.

STAP 8. 2 CORRECTIERONDES

In het proces van nabewerking is het belangrijk dat er een goede afstemming plaatsvindt met de klant die mag bepalen of er nog veranderingen moeten plaatsvinden. Een video is pas klaar wanneer de klant blij en tevreden is maar om het proces goed gestructureerd te houden krijgt elke klant 2 correctierondes. Mocht er door omstandigheden meer nodig zijn dan is dat zeker bespreekbaar.

STAP 9. DEFINITIEVE OPLEVERING

Wanneer de klant tevreden is over het resultaat dan gaan we zorgen dat de video wordt klaargemaakt voor gebruik. Wij zorgen er altijd voor dat een klant minstens 2 versies krijgt van de video. De eerste versie is een videobestand speciaal voor social media en website, dit is een redelijk zwaar bestand. De tweede versie is voor gebruik op een pc en deze is een stuk lichter zodat elke pc of laptop hiermee kan werken bijvoorbeeld als de klant deze versie wil gebruiken voor presentaties.

STAP 10. TERUGKOPPELING

Een aantal weken na oplevering van de video nemen we contact op met de klant. We willen dan informeren of de klant tevreden is, of de video heeft bijgedragen voor het doel waar het voor is gemaakt en of er nog vragen of opmerkingen zijn. Wij willen net als elke andere ondernemer graag tevreden klanten hebben en vinden het vanzelfsprekend dat we achteraf een evaluatie hebben. We leren daar van zodat we steeds betere en mooiere producten kunnen maken.